Πρόσκληση για το Emathisis (Γαλάτα 14/3/2019) - 13/02/2019

Αγαπητοί Γαλατίτες / Γαλατίτισσες

Θέμα : Πρόσκληση για συμμετοχή στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Emathisis

Λόγω του ότι στη καθημερινή μας ζωή μπήκαν αναγκαστικά οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να παραχωρήσει δωρεάν μαθήματα στους κατοίκους της κοινότητας, για την εκμάθηση Η/Υ. Τα δωρεάν εκπαιδευτικά μαθήματα, θα γίνουν την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019 από τις 6:00 μέχρι τις 8:00 το απόγευμα.

Η δωρεάν εκπαίδευση (διάρκειας 2 ωρών) θα περιλαμβάνει:

  • Αρχικές Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
  • Δημιουργία Προσωπικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
  • Πρόσβαση στο TAXISNET (Βασικές Αρχές Εγγραφής).
  • Ηλεκτρονική Τράπεζα (Internet Banking).
  • Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Καταχώρηση / Πληρωμή Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Βασικές Αρχές Εγγραφής).
  • Πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Αιτήσεις στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).

Στην εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν άτομα της κοινότητας από 30 – 70 ετών. Δεν χρειάζεται να έχουν οποιεσδήποτε γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών πριν την εκπαίδευση, αλλά πρέπει να δηλώσουν για τη συμμετοχή τους στο Κοινοτικό Συμβούλιο, μέχρι τις 8 Μαρτίου 2019. Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες το προσωπικό του Συμβουλίου μας, στο τηλέφωνο 22923250 είναι πάντοτε στη διάθεσή σας.

Σας περιμένουμε για να αυξήσουμε δωρεάν τις γνώσεις μας στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Από το Κοινοτικό Συμβούλιο


« Go Back