| | | |
Αρχική Σελίδα


περισσότερα βίντεο >>
Αρχική Σελίδα / Γενικά για την Κύπρο / Ιστορικά στοιχεία / Ιστορικοί Χρόνοι / Κυπροκλασική εποχή
Κυπροκλασική εποχή

Κατά τη διάρκεια της κυπροκλασικής περιόδου από το 475π.Χ έως το 325π.Χ, σημειώθηκαν μια σειρά από προσπάθειες εκδίωξης του περσικού ζυγού από το νησί. Η απελευθέρωση της Κύπρου από τους Πέρσες, πραγματοποιήθηκε στα τέλη της κυπροκλασικής περιόδου -332π.Χ με τη βοήθεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο μεταξύ, είχαν μεσολαβήσει αποτυχημένες προσπάθειες εκδίωξης των Περσών, αρχικά με επικεφαλείς τους Έλληνες και έπειτα με το βασιλιά Ευαγόρα.

Σαφέστερα, οι Έλληνες μετά τη νίκη τους επί των Περσών στην Ελλάδα κατά τους περσικούς πολέμους, ανέλαβαν να απαλλάξουν τις ελληνικές περιοχές, εκ των οποίων και την Κύπρο, από την περσική κυριαρχία. Το 478π.Χ, έλαβε χώρα η πρώτη εκστρατεία εκδίωξης των Περσών από το νησί, με επικεφαλή τον Σπαρτιάτη Παυσανία και τους Αθηναίους, Κίμωνα και Αριστείδη. Οι Έλληνες κατάφεραν να απελευθερώσουν πολλές πόλεις με την βοήθεια κατοίκων τους. Μόλις όμως οι Έλληνες αποχώρησαν από το νησί, οι Πέρσες ανακατέλαβαν την εξουσία.

Έπειτα, οι Σπαρτιάτες εγκατέλειψαν τον αγώνα, αφήνοντας τους Αθηναίους μόνους να υπερασπιστούν το νησί. Το 450/449π.Χ, οι αθηναίοι στρατηγοί Κίμωνας και Αναξικράτης, ηγήθηκαν νέας εκστρατείας απελευθέρωσης. Οι Αθηναίοι καταναυμάχησαν το στόλο Κυλίκων και Φοινίκων στις ακτές της Πάφου, κατέκτησαν το Μάριο, ελευθέρωσαν τους Σόλους και πολιόρκησαν το Κίτιο.

Η πολιορκία του Κιτίου συνδέθηκε με τη φράση "και νεκρός ενίκα". Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, ο Κίμων ασθένησε σοβαρά και πέθανε. Ο θάνατος του Κίμωνα κρατήθηκε μυστικό από τους στρατιώτες, με σκοπό να αποφευχθεί η πτώση του ηθικού τους. Οι Αθηναίοι, αφού έλυσαν την πολιορκία του Κιτίου, πέτυχαν την καταναυμάχηση του περσικού και φοινικικού στόλου στ’ ανοικτά της Σαλαμίνας. Στην τελευταία ναυμαχία, έπεσε μαχόμενος ο στρατηγός Αναξικράτης. Παρόλαυτα, η νίκη αποδόθηκε στον Κίμωνα εξού και η φράση "και νεκρός ενίκα".

Μετά τη νίκη των Αθηναίων υπογράφηκε η "ειρήνη του Καλλία", η οποία όρισε τον τερματισμό των επιχειρήσεων μεταξύ των εμπολέμων. Επίσης, η συνθήκη υποχρέωσε τους Αθηναίους να εγκαταλείψουν κάθε διεκδίκηση τους από το νησί. Με τον τρόπο αυτό, οι Πέρσες παρέμειναν κυρίαρχοι στο νησί, έχοντας ακόμη σκληρότερη στάση.

Σαφέστερα, οι Πέρσες, μετά την "ειρήνη του Καλλία" ενίσχυσαν την ανθελληνική πολιτική τους πετυχαίνοντας την αυξανόμενη επιρροή των Φοινίκων. Στα χρόνια αυτά, η Σαλαμίνα περιέπεσε σε πνευματικό αλλά και οικονομικό μαρασμό. Τότε ο Ευαγόρας, απόγονος της βασιλικής οικογένειας των Τευκρίδων, οργάνωσε την εκδίωξη του σφετεριστή του θρόνου της Σαλαμίνας προσδοκώντας να εκριζώσει κάθε "εκβαρβαριστικό" στοιχείο αλλά και να εδραιώσει το φιλελληνικό πνεύμα.

Ο Ευαγόρας οραματίστηκε τη δημιουργία ενός ενιαίου κυπριακού κράτους, απαλλαγμένου από την περσική κυριαρχία. Αφού ένωσε τα βασίλεια, ο Ευαγόρας ξεκίνησε την προσπάθεια απελευθέρωσης του νησιού. Η πιο αποφασιστική αντιμετώπιση των Περσών έλαβε χώρα, στο Κίτιο το 381π.Χ. Η τελική έκβαση της μάχης στράφηκε υπέρ των Περσών, παρόλο που αρχικά οι δυνάμεις του Ευαγόρα υπερίσχυσαν. Τότε, ο Ευαγόρας αναζήτησε συμμάχους καταφέρνοντας να αποσπάσει μόνο πενιχρή χρηματική βοήθεια.

Παρόλο που ο Ευαγόρας έμεινε αβοήθητος, συνέχισε αμυντικό αγώνα έως και το 380/379π.Χ. Στη συνέχεια όμως κατάλαβε πως η μοναδική λύση ήταν η σύναψη συμφωνίας με τον πέρση βασιλιά. Η συμφωνία, γνωστή ως "ειρήνη με το Μέγα βασιλέα", χαρακτηρίστηκε ως έντιμη γιατί υπογράφηκε μεταξύ βασιλιάδων, εφόσον ο Ευαγόρας δεν αντιμετωπίστηκε ως "δούλος". Πρέπει να σημειωθεί πως ο πέρσης βασιλιάς είχε ως τακτική του να σκοτώνει τους αποστάτες, χωρίς καν να προβαίνει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μαζί τους.

Ο Ευαγόρας, σύμφωνα με την "ειρήνη με το Μέγα Βασιλέα", υποχρεωνόταν να εγκαταλείψει την εξουσία στις πόλεις που ήταν υποταγμένες σ’ αυτόν, εκτός από τη Σαλαμίνα. Επίσης, υποχρεώθηκε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο απ’ ότι στα προηγούμενα χρόνια, στον τότε πέρση βασιλιά, Αρταξέρξη.

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η προσπάθεια του Ευαγόρα για δημιουργία κράτους ανεξάρτητου από τους Πέρσες, απέτυχε. Παρολαυτά, ο Ευαγόρας κατάφερε να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό, τόσο στην Κύπρο όσο και στις γειτονικές χώρες. Η εδραίωση του φιλελληνικού πνεύματος διαφαίνεται μέσα από τις συχνές επισκέψεις ανθρώπων των τεχνών, αλλά και από την εισαγωγή του ελληνικού αλφαβήτου, λόγου χάρη τα νομίσματα του Ευαγόρα φέρουν το αρχικό του γράμμα σε ελληνικό αλφάβητο.

Το όραμα του Ευαγόρα Α΄ για απαλλαγή από την περσική κυριαρχία πραγματοποιήθηκε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι Κύπριοι βασιλείς, ο Πνυταγόρας, εγγονός του Ευαγόρα, Ανδροκλής της Αμαθούντας και ο Πασικράτης των Σόλων, παραχωρούν ναυτική βοήθεια στο Μέγα Αλέξανδρο, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Τύρου.

Η κατάληψη της Τύρου ήταν καθοριστικής σημασίας για τα επεκτατικά σχέδια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Τελικά η Τύρος καταλήφθηκε με τη ενεργή συμβολή των ναυτικών δυνάμεων των κυπρίων βασιλέων. Γ’ αυτό και ο Μέγας Αλέξανδρος, προχώρησε στην γενναιόδωρη ανταμοιβή των κύπριων βασιλέων. Ειδικότερα, οι κύπριοι βασιλείς, στο εξής θ’ αποφάσιζαν αυτόνομα για τις υποθέσεις τους, αν και ολόκληρο το νησί προσαρτήθηκε από το Μέγα Αλέξανδρο.

Πηγές:
Ιστορία της Κύπρου, Από τη Νεολιθική μέχρι και τη Ρωμαϊκή Εποχή, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, Λευκωσία 2001
Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, Λευκωσία 1994


Τυπώστε Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used
without the written permission of NETinfo Services Ltd.