| | | |
Αρχική Σελίδα


περισσότερα βίντεο >>
Αρχική Σελίδα / Γενικά για την Κύπρο / Ιστορικά στοιχεία / Νεότερη Ιστορία / Τουρκοκρατία
Τουρκοκρατία

Τουρκοκρατία

Η Τουρκοκρατία στο νησί, άρχισε το 1571 μετά την κατάληψη της Αμμοχώστου και ολοκληρώθηκε το 1878 με την παραχώρηση της Κύπρου στην Αγγλία. Η περίοδος της Τουρκοκρατίας χαρακτηρίζεται από «φυσικές και πολιτικές θεομηνίες». Την εποχή αυτή, αποκαταστάθηκε η ορθόδοξη εκκλησία με την παραχώρηση προνομίων. Τόσο η εκκλησία όσο και ο «θεσμός της δραγομανίας» αποτέλεσαν τους θεματοφύλακες της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης των υποδούλων. Με το ξέσπασμα της επανάστασης του 1821, οι Έλληνες του νησιού υπέστησαν μια μεγάλη δοκιμασία, όπως διαφαίνεται από τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν την 9η Ιουλίου.

Σαφέστερα, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το αυτοκέφαλο της εκκλησίας της Κύπρου αναγνωρίστηκε, καθώς και τα βασικά δικαιώματα των Ελλήνων επισκόπων. Την ίδια εποχή παραχωρήθηκαν μια σειρά από προνόμια στην εκκλησία της Κύπρου, όπως η είσπραξη και κατανομή των φόρων από τους πιστούς αλλά και η άσκηση δικαστικής εξουσίας από τον αρχιεπίσκοπο και τους υπόλοιπους αρχιερείς στα θρησκευτικά και αστικά θέματα. Ταυτόχρονα, στην εκκλησία δόθηκε πέρα από την εκκλησιαστική εξουσία και κοσμική, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο και εθναρχικό ρόλο. Η εκκλησία της Κύπρου, όμως, υποχρεώθηκε να συγκρατεί το ποίμνιο "σε τάξη και σε υποταγή".

Κατά την ίδια εποχή εγκαθιδρύθηκε και ο θεσμός της δραγομανίας, ο οποίος λειτουργούσε ως ο μεσολαβητής μεταξύ των Ελλήνων κατοίκων και των Τούρκων. Ο δραγομάνος είχε το δικαίωμα να καταγγείλει στο σουλτάνο τις αυθαιρεσίες των Τούρκων πασάδων. Ανάμεσα στα σημαντικότερα καθήκοντα του δραγομάνου ήταν η απογραφή του πληθυσμού, η καταγραφή και η εκτίμηση της περιουσίας των Ελλήνων. Επιπλέον, ο δραγομάνος ήταν υπεύθυνος για την κατανομή και την είσπραξη των φόρων από τους χριστιανούς. Ο συγκεκριμένος θεσμός διατηρήθηκε μέχρι και το 1821.

Ο σημαντικότερος από τους δραγομάνους του νησιού θεωρήθηκε ο Χ''Γιωργάκης Κορνέσιος, ο οποίος άσκησε το αξίωμα του από το 1780 έως και το 1808. Ο Κορνέσιος, ξεχωρίζει τόσο για τις πολιτικές του ικανότητες όσο και για τις συνεχείς προσπάθειες του να προστατέψει τους υπόδουλους ορθοδόξους. Το μεγαλύτερο μάλιστα μέρος των χρημάτων του χρησιμοποιήθηκε για ευεργεσίες υπέρ των υποδούλων, την οικοδόμηση εκκλησιών αλλά και τις δωρεές σε αυτές. Επίσης, ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό το διέθεσε στη συντήρηση του "Ελληνομουσίου". Ο σημαντικός αυτός δραγομάνος έπεσε θύμα μηχανορραφιών. Αφού συνελήφθηκε στην Κωνσταντινούπολη, αποκεφαλίστηκε παρόλο που λίγες ώρες πριν το θάνατο του στάλθηκε σουλτανικό διάταγμα σωτηρίας του, παρακινημένο από πρέσβεις της Αγγλίας και της Ρωσίας.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Ελληνικής Επανάστασης, ειδικότερα κατά τη σύσταση της Φιλικής Εταιρείας, αρκετοί Έλληνες κάτοικοι του νησιού έσπευσαν να βοηθήσουν. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μέλη της Φιλικής Εταιρείας στην Κύπρο. Η συμβολή των Κυπρίων στον αγώνα πραγματοποιήθηκε με την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας.

Όταν εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα οι πρώτες επαναστατικές εστίες, ο Τούρκος διοικητής Κουτσιόυκ Μεχμέτ, προβάλλοντας με πρόσχημα την αποτροπή επανάστασης στο νησί, προέβη στην εκτέλεση προκρίτων και ανώτερων κληρικών, εκ των οποίων και ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. Την 9η Ιουλίου του 1821, ο Κουτσιούκ Μεχμέτ θανάτωσε αρχικά , τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό μαζί με τρεις μητροπολίτες, το Χρύσανθο της Πάφου, το Μελέτιο του Κιτίου και τον Λαυρέντιο της Κυρηνείας και στη συνέχεια, ένα σημαντικό αριθμό προκρίτων. Τα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν την 9η Ιουλίου αποτυπώνονται στο ομώνυμο ποίημα του Βασίλη Μιχαηλίδη. Ο ηρωισμός, η πίστη στη "ρωμιοσύνη" και στην ορθοδοξία αποτελούν τις αρετές του Αρχιεπισκόπου, που αναδύονται με σαφήνεια μέσα από το προαναφερόμενο ποίημα. Μια από τις χαρακτηριστικές φράσεις του Αρχιεπισκόπου, όπως διασώζεται στο ποίημα είναι:
"Θεέ που νάκραν δεν έσεις ποττέ στην καλοσύνην,
λυπήθου μας τζαι δώσε πιόν χαράν στην Ρωμηοσύνην"

Στα τέλη του 19ου αιώνα, το 1878, η Κύπρος παραχωρείται στην Αγγλία μετά τη σύναψη μυστικής συμφωνίας. Στην ουσία, η Κύπρος περιέρχεται στα χέρια των Άγγλων ως αντάλλαγμα της στρατιωτικής υποστήριξης των τελευταίων προς τα τουρκικά συμφέροντα.


Πηγή:
Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική-Νεότερη, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, Λευκωσία 1999


Τυπώστε Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used
without the written permission of NETinfo Services Ltd.